Ventilation med fullservice i Norrbotten
Sedan slutet av 2008 ingår tidigare LEAB i GK Sverige AB och Magnus Rönnberg är regionchef för Region Nord med huvudsäte i Luleå. Kontoret har 32 anställda, varav några är stationerade i Gällivare, och är en av huvudaktörerna inom ventilationsteknik, energibesiktningar och service i norra Sverige.
- GK Sverige består av 12 enheter men den närmaste från Luleå ligger i Stockholm, så vi har ett stort upptagningsområde, säger Magnus.
När det gäller nyinstallation av ventilationsteknik vid entreprenader samarbetar man ofta med ett byggföretag som har huvudkontraktet på byggnationen. Men lika ofta jobbar GK Sverige direkt mot beställaren.
- Jag skulle säga att det är ungefär fifty-fifty i uppdelningen, antingen har vi en byggfirma över oss som anlitar oss eller så är det tvärtom vi som har huvuduppdraget och tar in underentreprenörer, säger Magnus.
Bland de större kunderna finns LKAB, Lulebo och Vattenfall och även vad det gäller energibesiktningar och servicedelen vänder sig GK Sverige främst till företag och fastighetsbolag, privatkunderna är få.
- Vi har avtal med många bolag och då sköter vi all teknik i fastigheterna, som kyl, ventilation och värme samt tillsynen och driften av hela system, säger Magnus. Bland annat sköter vi serviceunderhållet åt SVT i deras fastigheter i Umeå och Falun, fortsätter han.
Dessutom ansvarar GK Sverige Region Nord för underhåll på alla Svevias, tidigare Vägverket, anläggningar från Gävle och norrut.

En stor del av uppdragen består i att utföra energibesiktningar och utfärda energideklarationer, där man är ISO 9000-certifierade och har egna ackrediterade besiktningsmän.
- Vid besiktningsuppdragen anlitas vi främst av bostadsrättsföreningar eller mäklare, men vi utför också uppdrag åt kommuner som behöver energibesiktiga sina fastighetsbestånd, förklarar Magnus.
Som en del i servicen och för att säkra kvaliteten för sina kunder erbjuder GK Sverige dygnet runt-jour åt alla sina kunder. I sina två egna verkstäder i Luleå och Haparanda försäkrar man sig också om att kunna specialtillverka delar och ta måttbeställningar på ventilationsmaterial som kräver särskild uformning.
- Vi jobbar så pass brett, både branschmässigt och i storlek på uppdragen, så vi försöker vara så flexibla som möjligt för att möta upp de behov som uppkommer, avslutar Magnus.

GK Sverige AB

Bransch:
Ventilation

Telefon: 0920-23 32 70
Fax: 0920-25 48 90


Email:
magnus.ronnberg@gk.se

Hemsida:
www.gk.se

Adress:
GK Sverige AB
Box 50550
20215 Luleå

| 13 SENASTE FÖRETAGEN